Вітаємо Вас на сайті

Родинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  №36 

Покровської міської ради Донецької області

 

В рамках Всеукраїнської акції "16 днів проти насильства" та Всеукраїнського тижня права у 2018 році

Банер-вітрина  - посилання для перегляду та коментарів https://padlet.com/svetlanaholodova25/ldyjjg2sl6x8

Аватар Светлана Холодова

 10 грудня 2018 року було проведено Всеукраїнський урок "Права людини", присвячений проголошенню Загальної декларації прав людини  у 1948 році Організацією Обєднаних Націй

Учні 8 та 9 класів активно працювали та приймали участь у обговоренні питання. 

 


 Міжнаро́дний день толера́нтності— свято, яке відзначається 16 листопада в усьому світі. Його запровадили у 1995 році за рішенням ЮНЕСКО. Саме цього дня ухвалили Декларацію принципів терпимості. У ній йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповіданнястатіетносу або кольору шкіри. Ці принципи закріпили у Загальній декларації прав людини, що проголошує неприйняття усіх форм дискримінації, недопущення геноциду і покарання за нього.

Декларація принципів терпимості звертається до держав, які мають гарантувати створення справедливого законодавства, дотримання правопорядку, судово-процесуальних та адміністративних норм. У статті 2 Декларації говориться, що для того, щоб зробити суспільство більш терпимим, держави мають ратифікувати існуючі міжнародні конвенції з прав людини, і, якщо це необхідно, розробити нове законодавство з метою забезпечення в суспільстві принципу рівних прав та можливостей для всіх груп та окремих людей.

До цього положення варто додати, що ратифікація документів та створення законодавства це лише так звана «матеріальна» умова для формування реальної толерантності в суспільстві. Сьогодні, ратифікувавши основні міжнародні документи із захисту прав людини, наша держава та суспільство ще далекі до того, щоб стверджувати, що толерантність — це ознака нашого життя.

Навчання починається з дітей, яких варто вчити не просто бути «такими як всі», а, поважаючи інших, висловлювати свою точку зору та відстоювати власну позицію. Тож ЮНЕСКО пропонує відзначати День толерантності у школах і вищих навчальних закладах усіх країн-членів ООН.

 

Це термін, який означає, що ви терпите думки інших, навіть якщо ви не погоджуєтесь. Передумовою толерантності є те, що ви не згодні з цінністю, яку ви терпите. Ви не можете говорити про толерантність до речей, з якими ви погоджуєтесь. Справа в тому, що толерантність стосується як більшості, так і меншості. Меншість не має права висувати свої власні цінності більшості. Більшість мусить терпіти меншість, але лише так, щоб це не підривало здатність суспільства функціонувати.

Також це особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаївпочуттівідей, вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах.

Поняття терпимості принципово є моральним поняттям, яке стало політичним і правовим поняттям. Толерантність є людською чеснотою, і у сенсі моралі означає терпимість до відмінностей серед людей, уміння жити, не заважаючи іншим, здатність мати права і свободи, не порушуючи прав і свобод інших.

За Філософським енциклопедичним словником «толерантність» — це термін, котрим позначають доброзичливе або, принаймні, стримане ставлення до індивідуальних та групових відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних). Світоглядною основою толерантності є поціновування різноманітності — природної, індивідуальної, культурної.[3]

Резолюцією 5.61 Генеральної конференції ЮНЕСКО від 16 листопада 1995 року затверджено Декларацію принципів толерантності. Цією декларацією дається визначення поняття «толерантність», а також вона проголошує 16 листопада Міжнародним днем, присвяченим толерантності, який відзначається щорічно.

«

1.1. Терпимість означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті і переконань. Терпимість — це гармонія в різноманітті. Це не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова потреба. Терпимість — це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою світу.

1.2. Терпимість — це не поступка, поблажливість чи потурання. Терпимість — це перш за все активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних прав і основних свобод людини. Ні в якому разі терпимість не може служити виправданням зазіхань на ці основні цінності, терпимість повинні проявляти окремі люди, групи і держави.

1.3. Терпимість — це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, плюралізму (в тому числі культурного плюралізму), демократії, верховенства права. Терпимість — це поняття, що означає відмову від догматизму, від абсолютизації істини і затверджує норми, встановлені в міжнародних правових актах в області прав людини.

1.4. Прояв терпимості, що співзвучне повазі прав людини, не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, відмови від своїх або поступки чужим переконанням. Це означає, що кожен є вільним дотримуватися своїх переконань і визнає таке ж право за іншими. Це означає визнання того, що люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, становищем, мовою, поведінкою і цінностям і мають право жити в мирі та зберігати свою індивідуальність. Це також означає, що погляди однієї особи не можуть бути нав'язані іншим.

»

— Декларація принципів толерантності ЮНЕСКО;

 Декларація, Міжнародний документ від 16.11.1995

 

У Декларації принципів толерантності підкреслюється також освітянське завдання, що виховання у дусі толерантності слід розглядати як невідкладний імператив; у зв'язку з цим необхідно заохочувати методи систематичного й раціонального навчання толерантності, що розкривають культурні, соціальні, економічні, політичні та релігійні джерела нетерпимості, які лежать в основі насильства і відчуження.

Організація Об'єднаних Націй прийняла дві заяви про релігійну нетерпимість. У деклараціях окреслено свободу думки та релігії, викладену в Декларації прав людини та право вільного вираження у суспільстві без дискримінації.

 

1 грудня - Всесві́тній день боротьби́ зі СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо ВІЛ/СНІД.

Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом — звернути увагу суспільства на цю проблему.

За даними ООН, поширення епідемії СНІДу у світі в цілому сповільнилися. За останні 5 років кількість виявлених випадків зараження ВІЛ/СНІД скоротилась на 20%. Натомість в Україні серед країн Східної Європи і Центральної Азії ступінь поширеності ВІЛ/СНІД найвищий, серед дорослого населення він становить 1,1%. Щодня в Україні реєструється 48.5 випадків захворювання ВІЛ-інфекцією. Також в Україні зростає кількість ВІЛ-інфікованих жінок. За оцінками експертів, до 2014 року загальна кількість ВІЛ-інфікованих громадян України становитиме від 479 до 825 тисяч.

 

3 грудняМіжнародний день людей з інвалідністю – Міжнародний день ООН, встановлений резолюцією A/RES/47/3 Генеральної Асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року.

Генеральна Асамблея закликала держави проводити подальшу інтеграцію осіб із інвалідністю в життя суспільства. Міжнародний день людей із інвалідністю не є святом, а покликаний привернути увагу до проблем цих людей, захисту їхніх прав, гідності і благополуччя, акцентує увагу суспільства на перевагах, які воно отримує від участі людей з інвалідністю у політичному, соціальному, економічному і культурному житті. Цей день є нагадуванням людству про його обов’язок виявляти турботу і милосердя до найбільш незахищеної частини суспільства – людей із інвалідністю. Ця мета була поставлена у Всесвітній програмі дій відносно людей з інвалідністю, прийнятій Генеральною Асамблеєю в 1982 році і названа Десятиліттям людей з інвалідністю.

На сьогодні рівень інвалідізації мешканців планети становить більше 1 мільярда людей, або 15 відсотків населення Землі.

 


 

Банер веб-порталу "Україна - ЄС"

 

         Толерантність у нашому житті займає не останнє місце. З нею ми зустрічаємося кожного дня, а ось проявляемо ми її чи ні, це вже інша справа.... Саме для актуалізації вміння проявляти толерантність, серед учнів Родинської ЗОШ №36 з учнями 4-5 класів практичним психологом А.В.Грищенко було проведено практичне заняття "Толерантність у нашому житті", де діти вчилися проявляти співчуття один до одного, допомагати та підтримувати.

              З метою просвітницької роботи на тему "Виховання гендерної культури та гендерної рівності" практичним психологом А.В.Грищенко було проведено практичне заняття на тему "Дівчатка та хлопчики" для учнів 2-3 класів .

 

08 листопада 2018 року

Акція "Ми за чисте довкілля. А ти?"

У рамках акції учні та вчителі нашої школи залучилися до збору використаних батарейок.

  

 

18 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ 

Сьогодні 18.10.2018! В рамках акції протидії торгівлі людьми колектив Родинської ЗОШ №36 підтримав флешмоб "Не стань жертвою #торгівлі#людьми"

18 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ

Проблема торгівлі людьми – одного з найнегативніших явищ сучасного суспільства . Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного на замовлення МОМ, понад 230 000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. Саме тому, для актуалізації та застереження в Родинській ЗОШ №36 практичним психологом Грищенко А.В. були проведені заняття серед учнів 6 - 9 класів на тему "Торгівля людьми в наш час", де діти мали змогу отримати нову інформацію, проаналізувати та зробити висновки.

7 вересня 2018

7 вересня 2018 року відбулася виставка квіткових композицій "Визволителям твоїм, Донбас!",  до Дня визволення Донбасу від німецьких окупантів. Всі класи прийняли участь  і з відповідальністтю  та повагою займалися оформленням композицій

1 вересня 2018Новини

20 вер. 2018
Інтернет-олімпіади "На Урок"
Триває реєстрація на олімпіади від освітнього проекту "На Урок"
7 вер. 2018
Інтернет-олімпіади "На Урок"
Триває реєстрація учнів на предметні олімпіади Всеукраїнської інтернет-олімпіади "На Урок". Всіх, хто бажають прийняти участь, просимо повідомити своїх вчителів!
22 серп. 2018
Відзначаємо День Незалежності України.
До цього знаменного свята в нашій школі були проведені цікаві заходи: інтерактивна презентація «Щоб була країна вільна, радісна, багата!», відеозвернення учнів 3 класу з побажаннями своїй країні та інші.


26 черв. 2018
Всеукраїнська акція «Намалюй життя»
Всеукраїнська акція «Намалюй життя» в Родинській ЗОШ №36 Покровської міської ради
14 трав. 2018
Флешмоб
до Дня сім'ї
8 трав. 2018
Зустріч з ветераном
8.05.2018 в 1 класі відбулася зустріч з ветераном війни Шабатовим Віктором Тихоновичем